Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Helsingin Laatulaite Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Laatulaite Oy
Päivöläntie 39
00730 Helsinki
Y-Tunnus: 0687470-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Helsingin Laatulaite Oy
Susanna Viitala
Toimitusjohtaja
+358 404151765
susanna.viitala@helsinginlaatulaite.fi

3. Rekisterin nimi

Helsingin Laatulaite Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelyyn perustuu Helsingin Laatulaite Oy:n asiakas- ja palvelusuhteeseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää yhteyttä asiakkaisiin tuotetilauksien yhteydessä ja toimittaa ja laskuttaa tilaukset mahdollisimman vaivattomasti.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös asiakassuhteiden ylläpitoon ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä tarkoituksissa. Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyy aina henkilön oma suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Helsingin Laatulaite Oy:n asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat tilaajan sekä yrityksen nimi, puhelinnumero, sähköposti, tuotteen toimitusosoite sekä yrityksen laskutusosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta yrityksen liiketiloissa, sähköpostitse, puhelimitse tai asiakastapaamisista.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme asiakasrekisterissämme tietoja niin kauan kun asiakasrekisteri on meillä olemassa tai niin kauan kun on tarpeen. Päivittyneet asiakasrekisterin tiedot pyrimme poistamaan ja korvaamaan uusilla tiedoilla parhaamme mukaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Helsingin Laatulaite Oy:n tilat ja asiakasrekisteri sijaitsevat fyysisesti Suomessa. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Helsingin Laatulaite Oy:n asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Myös paperiversiona säilytettävät asiakirjat ja tiedot säilytetään huolellisesti niin, ettei niihin pääse käsiksi kuin vain ne yrityksen työntekijät, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Rekisterinpitäjänä huolehdimme myös siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannata kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa halutessaan rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua. Oikaisuvaatimukset tulee lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen myynti@helsinginlaatulaite.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen myynti@helsinginlaatulaite.fi.